ANSATTE


Gudmund Tvedt Græsby

Eier Ekko Service AS og deleier Ekko Maskin AS


Kent Arild Furulund

Anleggsmaskinfører og deleier i Ekko Maskin AS


Ronny Torve 

Anleggsmaskinfører og deleier i Ekko Maskin AS

Espen Mikkelsen

Traktor sjåfør og grunnarbeider

Truls Krokengen

Traktor sjåfør, vaktmester og grunnarbeider


Kjersti Furulund Græsby

Kontorsjef og økonomiansvarlig

Monica Thoresen

SoMe ansvarlig