TJENESTER


GRAVING

Husdrenering

Graving av grøft

Hus- og garasjetomter

Åkergrøfting

Planering

Vann og avløp

TRANSPORT

Transport av løsmasser

VAKTMESTERTJENESTER

Gressklipping i borettslag, bedrifter og privat

Kosting og spyling av områder med fast dekke

Klipping av hekk

Forvaltning av bygg

Vasking av parkeringshus

VED

Vedproduksjon og vedsalg

TREFELLING

Felling av trær og kratt på henvendelse

SNØBRØYTING OG STRØING

Snørydding og strøing i borettslag, bedrifter og privat

Kosting etter grusing fra vinteren